Japanese Translation Services
החברות הגדולות בעולם עובדות עם GTS

שירותי תרגום ליפנית

GTS מספקת שירותי תרגום ליפנית באיכות הגבוהה ביותר בידי הצוות שלנו ביפן. אנו מספקים שירותי תרגום ביפנית בתחומים רבים כולל טכני, רפואי, משפטי, פטנטים ומסמכי IP, תוכנה, הנדסה ופיננסיים. אנו גם מתרגמים מסמכים מיפנית לאנגלית.

Japanese Translation Service

Japanese Translation Services
GTS היא החברה הטובה ביותר לשירותי תרגום מקצועיים ליפנית

שירותי תרגום מאושרים

ביפן אין מערכת לתרגום מוצהר (sworn translation), שלא כמו בחלק ממדינות אירופה. אם אתה זקוק לתרגום רשמי של מסמך ביפן, המתרגם יצטרך לקבל את חתימתו/ה באישור נוטריוני ולאחר מכן לצרף אישור אפוסטיל לתרגום.

איגוד המתרגמים האמריקאי (ATA) מספק הסמכה של תרגומים מאנגלית ליפנית ומיפנית לאנגלית. לאיגוד המתרגמים היפני (JAT) אין תוכנית הסמכה.

תרגום עסקי מאנגלית ליפנית

GTS מתרגמת כל סוג של מסמך עסקי מאנגלית ליפנית. זה כולל תרגום תוכניות עסקיות, דוחות כספיים, עלונים וקטלוגים של מוצרים.

תרגום מקצועי מיפנית לאנגלית

אם יש לך מסמך ביפנית ואתה צריך לתרגם אותו לאנגלית, תחשב לפי 2.2 תווים יפניים לכל מילה באנגלית. ניתן לספור את מספר התווים היפניים באמצעות MS Word (בחר כלים-ספירת מילים).

תרגום משפטי ביפנית

GTS מספקת מגוון רחב של שירותי תרגום משפטי יפני באיכות גבוהה ללקוחות ברחבי העולם. זה כולל תרגום משפטי יפני של חוזים, מסמכי בית משפט, תביעות, פטנטים ומסמכי IP.

תרגום טכני ביפנית

GTS מספקת מגוון רחב של שירותי תרגום טכני ליפנית עבור הלקוחות שלנו. זה כולל:

* תרגום מדריכים טכניים ומדריכים למשתמש ליפנית.
* תרגום יפני טכני של מסמכי RFP ו-RFQ, מכרזים והצעות
* תרגום של SDS וחומרי טיפול כימיים
* תרגום מסמכים הנדסיים ושרטוטים טכניים
* תרגום תוכן אינטרנט טכני ביפנית

תרגום רפואי ביפנית

GTS מספקת מגוון רחב של שירותי תרגום רפואי יפני באיכות גבוהה עבור כמה מהחברות המובילות בעולם. זה כולל:

* תרגום רפואי יפני של חומרי ניסויים קליניים כמו הסכמות מדעת, פרוטוקולים קליניים, הסכמי מחקר קליני, CRF, תוויות ותוספות לתרופות יומני חולים.
* תרגומים רפואיים ליפנית עבור מכשור רפואי כולל חוברות מידע לשימוש (IFU), מדריכי הפעלה ומדריכים למשתמש ולוקליזציה של תוכנות רפואיות.
* תרגום רפואי יפני של חוברות ותוכן אינטרנט
* תרגום יפני של פטנטים רפואיים ותרופות

חומר נוסף לקריאה

Marketing for Japan – This is How You Do It

Other Japanese Translation Pages

Japanese Document Translation | Japanese Legal Translation
Japanese Medical Translation  | Japanese Technical Translation